top of page
Shichi Works
048_01102019 (505).jpg
Shichi bio

臆境
[Solo Exhibition
​Sato Shinya

Tokyo
Oct.06 (Sat.),2018 - Jan.06 (Sun.), 2019

Hillside Gallery

 

ADDRESS:

104-2 Naganuma-machi,

Hillside Terrace Hirayamajoshi 2-5,

Hachioji-shi, Tokyo, Japan 192-0907

bottom of page